Kursy
on-line

To krótkie lekcje dla początkujących użytkowników na temat obsługi wybranych typowych funkcji programu. Posegregowane
 • tematycznie,
 • według używanego programu.
Pozwalają na zaznajomienie się z działaniem i możliwościami programów MADAR.

Lista wszystkich kursów

Jak wystawić fakturę usługową

To pierwsza lekcja z serii kursów o wystawianiu dokumentów.

Przez przeglądarkę:

 • invoicer.pl,
 • Madar 7 Mobile,
 • Invoicer Madar 4.0 Mobile.

Stacjonarnie:

 • Madar 7,
 • Invoicer Madar 4.0.

Wystawianie faktury usługowej - mobile (przez przeglądarkę)

Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny - bazą może być katalog towarów i usług - treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować.
UWAGA! Zakładamy, że użytkownik stawia pierwsze kroki w programie.

Krok 1 - wybór opcji

ikona fau Po zalogowaniu w portalu invoicer.pl na ekranie pojawia się główne okno programu, zawierające nagłówek, ikony oraz dashboard. W środkowej części zgrupowane są opcje programu, pozwalające na wystawienie faktury, wpłaty do kasy itp.
Z lewej strony wybieramy opcję Fakturowanie.

Pojawia się okienko do wprowadzania faktury - jak pokazano na rysunku.

okienko faktury

Krok 2 - zakładamy kontrahenta

 1. Jeżeli zaczynamy pracę, bądź jesteśmy pewni, że kontrahent nie został wcześniej dopisany możemy skorzystać z opcji new:

  strzalka
  Pojawi się okienko do wprowadzenia danych o kontrahencie, po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu kontrahent zostanie wybrany do faktury.

  Zobacz: Zakładanie nowego kontrahenta


 2. Jeżeli chcemy zobaczyć dotychczasową listę kontrahentów, aby to zrobić klikamy na strzałkę w polu:

  strzalka.

  Pojawi się nowe okienko - "kontrahenci". Po wskazaniu kontrahenta należy wybrać klawisz zatwiedź, bądź dwa razy kliknąć na niebieskim polu.

  okienko faktury

  UWAGA

  • Aby dopisać nowego kontrahenta należy wybrać klawisz dopisz - po zatwierdzeniu kontrahent dopisze się do listy.
  • Aby wybrać istniejącego - należy odnaleźć go na liście, na przykład wpisując fragment nazwy w pole na liście pojawią się tylko ci, w których nazwie znajduje się szukany wyraz.

Krok 2 - wypełnienie pól nagłówkowych

 1. Wypełniamy numer - może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/06.
 2. Następnie zmieniamy daty: dokumentu i sprzedaży.
 3. Kolejnym krokiem będzie określenie formy płatności. W tym celu klikamy na strzałkę w polu płatność.

  platnosc

  Pojawia się okienko "płatność" w którym możemy dopisać nowy rodzaj płatności, bądź wybrać już istniejący.

  okienko faktury

  Proponuję stworzyć sobie na początek dwie formy płatności. Pierwszą z nich będzie "gotówka", kolejną "przelew 14 dni". Aby to zrobić zaznaczamy dowolną pozycję w polu płatności i klikamy na edycja po wprowadzeniu danych klikamy na OK a następnie na zatwierdz

  UWAGA! Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo "dni" (gotówka 2 dni, przelew 7 dni) to program automatycznie, po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności.

Krok 3 - wypełniamy pozycje towarów / usług

 1. W rubryce nazwa (opis) klikamy na strzałkę strzalka aby stworzyć listę produktów. Tworzymy listę postępując analogicznie do opisanej wcześniej listy kontrahentów.
  Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki sposób:
  • Ręcznie - wpisując nazwę usługi / towaru,
  • Wybierając z listy towarów.
  Dopuszczalne jest łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu, ręcznie dopisywane są pozostałe informacji o towarze. Ponadto do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii - kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi.
  Można dodać wytłuszczenie - poprzedzając tekst znakiem podkreślenia.
 2. Pozostało nam jedynie wpisać ilość towaru, jaką chcemy sprzedać oraz cenę.
  UWAGA! Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej.

Krok 4 - drukujemy i zatwierdzamy fakturę

 1. Po zakończeniu wprowadzania towarów klikamy na zatwierdz. Jeśli wcześniej nie wpisaliśmy numeru faktury to program nam go zasugeruje.
 2. Ostatnim krokiem jest wybranie jednej z opcji w menu końcowym, jako iż jest to lekcja proponuję wybrać opcje opcja wz co pozwoli nam nauczyć się zapisać i wydrukować fakturę


                            Film jak wystawić fakturę VAT w portalu www.invoicer.pl

Poprawa faktury

Jak poprawić fakturę którą źle wystawiliśmy?
 1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
 2. Klikamy na poprawa i wybieramy interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem zatwierdz.
 3. Następnie edytujemy pola, zmieniamy wartości w których popełniliśmy błędy i klikamy na zatwierdz.

Anulacja faktury

Jak anulować wystawioną fakturę?
 1. Należy wejść do opcji, z której dokument był wystawiany (np. Księgowość - faktura VAT).
 2. Następnie kliknąć w klawisz poprawa.
 3. Z listy wystawionych faktur wybrać tą, która ma zostać anulowana i nacisnąć klawisz zatwierdz co spowoduje wczytanie dokumentu do poprawy.
 4. Następnie należy z górnego menu wybrać opcję operacje - anulacja dokumentu.
 5. Na koniec należy potwierdzić anulację faktury klikając klawisz Tak.
okienko faktury

Kasowanie faktury

 1. Należy wejść do tej samej opcji, w której faktura była wystawiona.
 2. Kliknąć na poprawa i wybrać interesującą nas fakturę - potwierdzając klawiszem zatwierdz.
 3. Z górnego menu wybrać opcję operacje - anulacja dokumentu - w przypadku faktur wystawianych w księgowości. W przypadku faktur wystawianych z magazynu anulacja znajduje się w opcji inne - anulacja faktury.
 4. Ukaże nam się okienko z pytaniem czy anulować dokument. Operację potwierdzamy wybierając klawisz TAK.

Zakładanie kontrahenta, towaru, płatności

Dopisanie nowego kontrahenta

Aby dopisać nowego kontrahenta należy wybrać klawisz dopisz - a następnie na dopisz po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy na zatwierdz a następnie na (TAK) aby zapisać nowe dane na dysku.

Spis treści

 1. Wystawianie faktury usługowej
 2. Film jak wystawić fakturę VAT
 3. Poprawa faktury
 4. Anulacja faktury
 5. Kasowanie faktury

Zarządzaj firmą on-line

Bezpłatnie w chmurze

Portale, na których bez instalacjibezpłatnie można wystawiać faktury, prowadzić ksiegowość czy rozliczać magazyny:


Tematy powiązane

 1. Jak podpiąć własne logo na fakturze   Post na FORUM
 2. Jak dodać własne logo do faktury   Lekcja
 3. Instrukcja do programu Invoicer   *.pdf
 4. Wystawianie faktur cyklicznych   Lekcja