..:: Programy Madar :: Personel MADAR :: Karty pracy

KARTY PRACY

Jednym z zadań kart pracy jest umożliwienie rejestracji i analizy czasu pracy poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem działów oraz konkretnego zlecenia (kontraktu).

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP RCP elektroniczny czas pracy

Możliwości

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane. Można również prowadzić rejestrację czynności za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik.
Karty pracy mogą być podstawą do naliczania wynagrodzenia, rozksięgowania według zadań czy rozliczania zaplanowanego budżetu.

W zależności od zestawienia w opcji można rejestrować:

Zastosowania kart pracy

Karty pracy mogą być wykorzystane m. in. do:

Bilans produkcyjny

Bilans produkcyjnyuzyskuje się przy użyciu kart pracy i tematów tworzyć bardzo zaawansowane analizy i zestawienia. Można łatwo wyliczyć np. ile kosztowała jedna godzina wykonywania danego zadania, jaki był koszt poniesionych nakładów na realizację zadanie czy jakie są przychody ze uzyskanej sprzedaży.

W tym zakresie karty pracy dają naprawdę duże możliwości dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
Przykładem zastosowania kart pracy w taki sposób jest moduł analizy - tematy.

Zestawienie historii karty

Przykładowe zestawienie bilansu produkcyjnego

Zestawienia

W ramach opcji Karty pracy można uzyskać następujące zestawienia:

Karta limitowa

Dane rejestrowane w kartach pracy dotyczące realizacji kontraktów można uzupełnić o zdefiniowanie limity godzin, które pracownik ma przeznaczone w danym miesiącu na realizację zlecenia (kontraktu). Limity mają na celu skuteczną organizację pracy pracowników.

RCP rejestracja czasu pracy

ICP 1001 - Internetowy Czas Pracy to urządzenie umożliwiające rejestrację wyjść, wejść służbowych oraz tworzenie szeregu różnych zestawień. Umożliwa sprawdzanie obecności pracowników z dowolnego komputera przez internet. Może pracować w trybie slave jako urządzenie pomocnicze do rejestracji.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której zakład pracy zatrudnia dwustu pracowników na pełen etat. Każdy z pracowników codziennie kończy pracę o 5 minut wcześniej, powodując tym straty firmy stanowiące trzymiesięczne wynagrodzenie jednego pracownika. Stosując urządzenie do rejestracji czasu pracy może przyczynić się do rozwoju firmy poprzez zatrudnienie nowego pracownika bądź też modernizacje istniejących stanowisk pracy.

MES

Realizowany jest w ten sposób System Realizacji Produkcji (ang. MES Manufacturing Execution System) czyli zbieranie informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Więcej informacji w Instrukcji obsługi operacji magazynowych oraz kart pracy za pomocą kodów paskowych w opcji sterownik.
 
Przeczytaj o modułach:

Płace Kadry Karty pracy RCP ECP elektroniczny czas pracy